Czym jest RODO?

Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej przyjęły 24 maja 2016 roku nowe rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO. Firmy działające na terenie UE, które gromadzą dane na temat osób fizycznych mają czas na wdrożenie zmian do dnia 25 maja 2018 roku. Wtedy to też rozporządzenie będzie obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej bezpośrednio, co oznacza, że np. w Polsce nie będzie konieczne wydanie dodatkowego aktu prawnego je wdrażającego. Jakie zmiany czekają polskich przedsiębiorców? Co należy wiedzieć o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych?

Kto podlega pod RODO?

Rozporządzenie, nazywane GDPR (od angielskiej nazwy General Data Protection Regulation), a w Polsce znane pod nazwą RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) stosowane będzie od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej.

Nowe przepisy będą stosowane bezpośrednio (zatem będą wiążące dla każdego przedsiębiorcy) i dotyczyć będą każdej firmy, która świadczy swoje produkty lub usługi osobom prywatnym (fizycznym) w całej Unii Europejskiej. Uwaga – rozporządzenie RODO dotyczyć będzie też firm, które nie mają swojej siedziby w którymś z krajów UE, ale oferują swoje usługi osobom tam mieszkającym. Mowa tutaj nie tylko o dużych korporacjach, działających globalnie, ale także niewielkich przedsiębiorstwach działających lokalnie – np. niewielkich sklepach internetowych, gromadzących dane swoich klientów w celu realizacji zamówienia.

Dlaczego gromadzimy Państwa dane?

Ośrodek Szkolenia Kierowców DRIVER gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów, pracowników i dostawców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mającej na celu świadczenie najlepszych usług szkolenia kierowców w regionie.Ośrodek Szkolenia Kierowców DRIVER gromadzi Państwa dane osobowe, celem świadczenia usług szkolenia przyszłych kierowców, oraz celem kontaktu z przyszłymi kierowcami, uzgadniając dogodny termin kursu oraz ustalenia godzin jazd przyszłego kierowcy.Ośrodek Szkolenia Kierowców DRIVER informuje iż, jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone wyłącznie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne określone w art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).Przedstawiamy Państwu podstawy prawne, zgodnie z definicją podaną w RODO, stosowane w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Szkolenia Kierowców DRIVER:

  • Zgoda: osoba fizyczna udzieliła wyraźnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w konkretnym celu.
  • Umowa: przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na umowę zawartą z osobą fizyczną lub ze względu na to, że osoba fizyczna złożyła wniosek o podjęcie konkretnych kroków przed zawarciem umowy
  • Obowiązek prawny: przetwarzanie jest niezbędne w celu zachowania zgodności z przepisami prawa (z wyłączeniem zobowiązań umownych).
  • Uzasadnione interesy: przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionych interesów danego podmiotu lub osoby trzeciej, chyba że istnieje uzasadniony powód, aby chronić dane osobowe danej osoby fizycznej, który przeważa nad takimi uzasadnionymi interesami.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

Ośrodek Szkolenia Kierowców DRIVER gromadzi Państwa dane osobowe bezpośrednio podczas zapisu na kurs w naszym biurze, co oznacza, że przekazali je nam Państwo dobrowolnie, celem świadczenia usług szkolenia przyszłego kierowcy. Czasem możemy gromadzić Państwa dane, które otrzymamy od Państwa rodziny, celem umówienia Państwa na kurs. Państwa wizerunek może być zarejestrowany przez nasz system monitoringu umieszczony w biurze oraz pojeździe w którym odbywa się kurs. Obraz z monitoringu pojazdu nie jest udostępniany osobom trzecim, lecz stanowi zabezpieczenie podczas Państwa jazdy naszym samochodem. Monitoring gromadzi informacje wyłącznie podczas Państwa jazdy.

Zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych podpisywane są osobiście w biurze Ośrodka Szkolenia Kierowców DRIVER.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Ośrodek Szkolenia Kierowców DRIVER może korzystać z usług firma administracyjnych celem realizacji zakupów, przetwarzanie płatności przy użyciu przelewu internetowego bądź tradycyjnego, windykowania należności, analizowanie korzystania z naszych stron internetowych oraz umożliwianie użytkownikom połączenia z siecią społecznościową. W celu realizacji takich usług możemy być zmuszeni przekazać Państwa dane osobowe odpowiednim organom, ale wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji usług, jakie dany organ świadczy w naszym imieniu oraz z zapewnieniem, że określone organy przestrzegają zasad ochrony danych.

Ośrodek Szkolenia Kierowców DRIVER może udostępnić Państwa dane organom publicznym, takim jak urząd skarbowy, policja, sąda i inne organy państwowe. Ośrodek Szkolenia Kierowców DRIVER będzie realizować takie wnioski od organów publicznych i instytucji rządowych wyłącznie wtedy, gdy istnieją odpowiednie podstawy prawne do realizacji danego wniosku.

Ośrodek Szkolenia Kierowców DRIVER nie ponosi odpowiedzialności na treści komentarzy oraz opinii w mediach społecznościowych, gdzie takie informacje mogą zostać odczytane i wykorzystane przez każdą osobę, która ma dostęp do danej społeczności, w celach będących poza naszą kontrolą.

Jakie mają Państwo prawo i kiedy mogą Państwo z niego skorzystać?

Mają Państwo prawo żądać dostępu do Państwa danych osobowych, jakie przechowujemy, ale przed wydaniem takich informacji musimy upewnić się, iż jesteście Państwo właścicielami danych.. Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody, żądania usunięcia lub poprawienia swoich danych osobowych lub przenoszenia danych.

Jeżeli chcą Państwo zażądać dostępu do danych, ich usunięcia lub poprawienia lub złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub skorzystać z prawa do przenoszenia danych prosimy Państwa o kontakt telefoniczny pod nr. telefonu: 880 552 088 , drogą mailową: biuro.driver@wp.pl bądź osobiście w biurze Ośrodka Szkolenia Kierowców DRIVER ul. Armii Krajowej 9, 58-100 Świdnica.

Ponadto przysługuje Państwo prawo do złożenia skargi do organów ds. ochrony danych w sprawie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.